Wie is Albert Coppens?

 • Licentiaat in de Rechten, KU Leuven, 1980
 • Op 01/10/1980 opgenomen op de lijst van de stagiairs bij de Orde van Advocaten in Dendermonde met als stagemeester Mr. Etienne Cooreman
 • Opgenomen op het Tableau met ingang van 05/10/1984
 • Sinds 1984 aangesteld als curator over diverse faillissementen
 • In 1995 benoemd tot plaatsvervangend rechter in de Arbeidsrechtbank van Dendermonde
 • 2000-2016: lid van de Raad van de Orde bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Dendermonde en in die hoedanigheid ook medeoprichter en voorzitter van de commissie juridische bijstand in Dendermonde (C.J.B.) gedurende de eerste zes jaar
 • Vice-stafhouder in juni 2008 en stafhouder voor de gerechtelijke jaren 2010-2011 en 2011-2012
 • Driemaal verkozen tot lid van de Algemene Vergadering van de Orde van Vlaamse Balies en lid geweest van talrijke commissies waaronder de commissie curatoren.
 • Lid van de raad van bestuur en de directie van de Voorzorgskas van Advocaten en
 • Gerechtsdeurwaarders sinds 2014
 • Gespecialiseerd in het handelsrecht (in het bijzonder i.v.m. ondernemingen in moeilijkheden) en het verkeersrecht (strafrechtelijk en burgerlijk)

Opleiding

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ervaring

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Advies of juridisch bijstand nodig?

Keep calm
and call
your lawyer

Maak kennis met onze andere teamleden